Website Banner
HIROSHIMA - OSAKA 6D3N
ฮิโรชิม่า - โอซาก้า 6วัน 3 คืน


 • เที่ยวปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ ปราสาทฮิเมจิ พร้อมเที่ยวเมืองโกเบ เมืองท่าชื่อดังของญี่ปุ่น
 • เดินเล่นย่านเมืองเก่าคุราชิกิ เมืองเก่าที่จะทำให้ท่านหลงรักแบบไม่รู้ตัว
  • ชมย่านเมืองฮิโรชิม่าที่เป็นเมืองที่ผ่านการโดนระเบิดชม อะตอมมิคบอมบ์โดมและพิพิธภัณฑ์สงคราม
  • ข้ามเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า เดินเล่นพร้อมศักการะศาลเจ้ากลางน้ำ ศาลเจ้าอิทสึกุชิม่า
  • นั่งรถชมวิว ณ จุดชมวิวชิมานามิ ไกโด เป็นเชื่อเกาะยาวกว่าถนน 60 กิโลเมตร
  • เที่ยวชมปราสาทมัตสุยาม่า ปราสาทที่ใหญ่ติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นพร้อมอาบน้ำแร่ ณ โดโกะออนเซ็น
  • ชมความอัศจรรย์ของน้ำวนแห่งเดียวในญี่ปุ่น ณ ช่องแคบนารุโตะ
  • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังทั้ง ย่านชินไซบาชิ
  • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า
 กำหนดการเดินทาง :        29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2559    39,900.-
 
 1. กรุงเทพฯ-สนามบินโอซาก้า
 2. สนามบินโอซาก้า-เมืองฮิเมจิ-ปราสาทฮิเมจิ-เมืองโอกายาม่าเมืองเก่าคุราชิกิ-แช่น้ำแร่
 1. เมืองฮิโรชิม่า-อะตอมมิคบอมบ์โดม-สวนสันติภาพและ           
      พิพิธภัณฑ์สงคราม-เฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า-ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า
 1. จุดชมวิวชิมานามิ ไกโด-ปราสาทมัตสึยาม่า-โดโกะออนเซน
 2. ล่องเรือช่องแคบนารุโตะ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
 3. สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

Current Pageid = 207