Website Banner
HOKAIDO SNOW FEST & DRIFT WALK 7 วัน 4 คืน
สัมผัสการเดินบนธารน้ำแข็งที่ ฮอกไกโดกันเถอะ 
พร้อมชม  SAPPORO SNOW FESTIVEL 
และก็สนุกกับประสบการณ์ขับ SNOW MOBILE 
 • สุดยอดประสบการณ์สุดประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตกับ กิจกรรมเดินทางบนธารน้ำแข็ง !!!
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งเรือตัดน้ำแข็ง ชมความงามของธารน้ำแข็งที่ไหลมาจากขั้วโลกเหนือ
 • เที่ยวชมงานประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก SAPPORO SNOW FESTIVEL ณ โอโดริปาร์ค
 • สนุกกับประสบการณ์ขับ SNOW MOBILE กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด
 • ชมหมู่บ้านชนเผ่าดังเดิมแห่งเกาะฮอกไกโด ณ หมู่บ้านชาวไอนุ พร้อมชมจิโกกุดานิ ณ เมืองโนโบริเบตสึ
 • เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
 • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • ช้อปปิ้งจุใจในแห่งช้อปปิ้งชื่อดังบนเกาะฮอกไกโด ย่านซูซูกิโนะ
 • สัมผัสการอาบน้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ๆ [ออนเซ็น]
กำหนดการเดินทาง :            03 – 09, 04 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 [ปรับราคา]     62,900.-
                          05 – 11 กุมภาพันธ์ 2559                                    65,900.-
 
 
 1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาโกย่า
 2. สนามบินนาโกย่า-สนามบินชิโตเซะ- หมู่บ้านชาวไอนุ เมืองโนโบริเบ็ตซึ-จิโกกุดานิ-แช่น้ำแร่
 1. เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ-ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL
 1. โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-ลานสกี SNOW MOBILE เมืองโซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ-อาบน้ำแร่
 1. พิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบาชิริ-นั่งเรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaker
 2. กิจกรรมเดินบนธารน้ำแข็งที่ชิเรโตโกะ-ช้อปปิ้งซุปเปอร์มาร์เก็ต  สนามบินเมมอมเบตสึ-สนามฮาเนดะ
 1. สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ 

Current Pageid = 209